Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κατάστημα για ενοικίαση Κέντρο Θεσσαλονίκης
€ 650, 35 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 200, 35 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 130, 20 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 220, 20 τ.μ.